Zápis do MŠ  

 
 Kritéria přijímání dětí -  ZDE 
Žádost o přijetí dítěte -ZDE
Čestné prohlášení ZZ - ZDE
Dětský očkovací kalendář ČR - ZDE
Školské obvody - ZDE