SOVIČKY:

 

Ve třídě s dětmi pracují:

 

p.uč.  Dagmar Matejová

 

p.uč.  Bc. Lucie Puchnerová
 
 

 

V této třídě jsou děti 4-6 leté, naplněné do počtu 26 dětí, stejně jako ve třídě "Broučci". Plynule navazujeme na započatou práce ve třídě "Koťátka". Patřičnou pozornost věnujeme předškolním dětem např.v rozvoji jemné motoriky, správnému úchopu tužky, logopedické prevenci, sebeobsluze a sebeovládání aj. Denní režimy tříd "Broučci" a "Sovičky" se vzájemně prolínají formou společně tráveného času např. brzké ranní scházení nebo odpolední pobyt před odchodem domů, při pobytech venku, v zájmových kroužcích(sboreček, angličtina), společných akcích školy(plavání, divadla, besedy) aj.

 

 

Uspořádání dne:

 

6.15-9.45           Hra a činnosti podle volby dětí, individuální a pohybová činnost, přesnídávka, výchovná činnost

 

9.45.11.50         Pobyt dětí venku

 

11.50-12.15       Hygiena, oběd

 

12.15-14.10       Odpolední klid dětí

 

14.10-16.00       Hygiena, svačina, pohybová a výchovná činnost, individuální činnosti, volné hry dětí do odchodu domů

 

 

 

 

 

 

                                                        
    

 

 

TOPlist