BROUČCI       

 

Ve třídě s dětmi pracují:
 

p. uč. Jana Filipová

p. řed. Mgr. Pavlína Jordánková                          

 

 

 
V této třídě jsou děti 4-6 leté, naplněné do počtu 26 dětí. Plynule navazujeme na započatou práci ve třídě "Koťátka".Patřičnou pozornost věnujeme předškolním dětem např.rozvoji jemné motoriky, správnému úchopu tužky, logopedické prevenci, sebeobsluze a sebeovládání aj. Denní režim tříd "Broučci" a "Sovičky" se vzájemně prolínají formou společně táveného času např.brzké ranní scházení nebo odpolední pobyt před odchodem domů, při pobytech venku, vzájmových kroužcích nebo společných akcích školy.

 

 

Uspořádání dne:

 

 
6,15 - 7,20 scházení dětí ve II. třídě (Broučci)
7,20 - 9,45 spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, hudební, výtvarné, pracovní atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
8,30 - 9,00 hygiena, svačina
9,45 - 11,45 příprava a pobyt venku
11,45 - 12,15 oběd, hygiena
12,15 - 14,00 odpolední klid
14,00 - 16,00 oblékání, hygiena, svačina, hry a zájmové činnosti, volné hry do odchodu domů