BROUČCI       

 

Ve třídě s dětmi pracují:
                                          

 p.řed. Mgr. Pavlína Jordánková

p.uč. Jana Filipová
 

 
V této třídě jsou děti 4-6 leté, naplněné do počtu 26 dětí. Plynule navazujeme na započatou práci ve třídě "Koťátka".Patřičnou pozornost věnujeme předškolním dětem např.rozvoji jemné motoriky, správnému úchopu tužky, logopedické prevenci, sebeobsluze a sebeovládání aj. Denní režim tříd "Broučci" a "Sovičky" se vzájemně prolínají formou společně táveného času např.brzké ranní scházení nebo odpolední pobyt před odchodem domů, při pobytech venku, vzájmových kroužcích nebo společných akcích školy.

 

 

Uspořádání dne:

 

 6.15- 9.45      Hry a činnosti podle volby dětí, individuální a pohybová činnost, přesnídávka,výchovná činnost
                                           
9.45-11.45      Pobyt dětí venku

 

11.45-12.15    Hygiena, oběd

 

12.15-14.00    Odpolední klid dětí

 

14.00-16.00    Hygiena, svačina, pohybová a výchovná činnost, individuální činnost, volné hry dětí do odchodu domů

 

 
          
           
                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist